SCHEMALAGDA INSTRUKTÖRER
Namn: Swavek Dydiszko
Grad:
8 Dan

Började träna:
1972
Träningsgrupp: Grupp AB och C
Namn: Petra Dydiszko
Grad:
6 Dan
Började träna:
1993
Träningsgrupp: Grupp AB, C, D, E, F, G, H, I och J
Namn: Fredrik Haane
Grad:
1 Dan
Började träna:
2013
Träningsgrupp: Grupp C, D, G, J och F
Namn: Susanna Jensen
Grad:
2 Kup
Började träna:
2019
Träningsgrupp: Grupp D och G
   
SCHEMALAGDA HJÄLPTRÄNARE
Namn: Angjelina Sundberg
Grad:
1 Dan
Började träna:
1997
Träningsgrupp: Grupp G och J
Namn: Karl Johansson
Grad:
1 Dan
Började träna:
2015
Träningsgrupp: Grupp E
Namn: Alice Thörnqvist
Grad:
1 Kup
Började träna:
2014 
Träningsgrupp: Grupp I
Namn: Tove Kronberg
Grad:
4 Kup-1
Började träna:
2017
Träningsgrupp: Grupp D
Namn: Astrid Kylén
Grad:
5 Kup-2
Började träna:
2018
Träningsgrupp: Grupp D
Namn: Ema Zekaj
Grad:
5 Kup-2
Började träna:
2017
Träningsgrupp: Grupp H
Namn: Malva Friman
Grad:
5 Kup
Började träna:
2019
Träningsgrupp: Grupp D
Namn: Hilda Hjalmarsson
Grad:
6 Kup-2
Började träna:
2019
Träningsgrupp: Grupp D
  Namn: Linda Thomée
Grad:
7 Kup
Började träna:
 
Träningsgrupp: Grupp D och E
  Namn: Maleiha F Curwen
Grad:
7 Kup-2
Började träna:
 
Träningsgrupp: Grupp E och G
  Namn: Melker Cederlund
Grad:
8 Kup
Började träna:
2020
Träningsgrupp: Grupp I
   
EJ SCHEMALAGDA INSTRUKTÖRER
Namn: Micael Gustafsson
Grad:
2 Dan
Började träna:
2012
Namn: Ella Iderot
Grad:
1 Kup
Började träna:
2015
   
EJ SCHEMALAGDA HJÄLPTRÄNARE
  Namn: Hans Aryd Siljelo
Grad:
1 Kup
Började träna:
2018