SCHEMALAGDA INSTRUKTÖRER
Namn: Swavek Dydiszko
Grad:
8 Dan

Började träna:
1972
Träningsgrupp: Grupp AB, C och TKD-intro
Namn: Petra Dydiszko
Grad:
6 Dan
Började träna:
1993
Träningsgrupp: Grupp AB, C, D, E, F, G, H, I, J och TKD-intro
Namn: Fredrik Haane
Grad:
1 Dan
Började träna:
2013
Träningsgrupp: Grupp C, D, G, E, F, J och TKD-intro
Namn: Susanna Jensen
Grad:
1 Kup
Började träna:
2019
Träningsgrupp: Grupp D, E och G
   
SCHEMALAGDA HJÄLPTRÄNARE
Namn: Angjelina Sundberg
Grad:
1 Dan
Började träna:
1997
Träningsgrupp: Grupp G och I
Namn: Karl Johansson
Grad:
1 Dan
Började träna:
2015
Träningsgrupp: Grupp E
Namn: Alice Thörnqvist
Grad:
1 Kup
Började träna:
2014 
Träningsgrupp: Grupp E
Namn: Tove Kronberg
Grad:
4 Kup-1
Började träna:
2017
Träningsgrupp: Grupp D
Namn: Ema Zekaj
Grad:
4 Kup
Började träna:
2017
Träningsgrupp: Grupp I
Namn: Hilda Hjalmarsson
Grad:
5 Kup-1
Började träna:
2019
Träningsgrupp: Grupp D
Namn: Hilma Mårstad
Grad:
5 Kup-1
Började träna:
2018  
Träningsgrupp: Grupp H
Namn: Emelie Ganebäck
Grad:
5 Kup-1
Började träna:
2018 
Träningsgrupp: Grupp H
  Namn: Linda Thomée
Grad:
6 Kup
Började träna:
2021  
Träningsgrupp: Grupp E och C
  Namn: Ester Laurio
Grad:
4 Kup
Började träna:
 
Träningsgrupp: Grupp E
  Namn: Maleiha F Curwen
Grad:
6 Kup-1
Började träna:
 
Träningsgrupp: Grupp G