SCHEMALAGDA INSTRUKTÖRER
Namn: Swavek Dydiszko
Grad:
8 Dan

Började träna:
1972
Träningsgrupp: Grupp A, B, C
Namn: Petra Dydiszko
Grad:
6 Dan
Började träna:
1993
Träningsgrupp: Grupp B, C, D, E, F, G, H, I och J
Namn: Micael Gustafsson
Grad:
2 Dan
Började träna:
2012
Träningsgrupp: Grupp B och C
Namn: Ellen Andersson
Grad:
1 Dan
Började träna:
2010
Träningsgrupp: Grupp D och G
  Namn: Sofie Gustafsson
Grad:
1 Dan
Började träna:
2010
Träningsgrupp: Grupp D och G
Namn: Fredrik Haane
Grad:
1 Kup
Började träna:
2013
Träningsgrupp: Grupp G, F och J
   
ASSISTERANDE INSTRUKTÖRER / HJÄLPTRÄNARE
Namn: Amanda Kuusisto
Grad:
1 Dan
Började träna:
2011
Träningsgrupp: Grupp H, J och F
Namn: Svea Bouma
Grad:
1 Kup
Började träna:
2014
Träningsgrupp: Grupp E
Namn: Alice Thörnqvist
Grad:
1 Kup
Började träna:
2014
Träningsgrupp: Grupp E
  Namn: Mira Evensen
Grad:
4 Kup
Började träna:
2015
Träningsgrupp: Grupp D
  Namn: Thea Rang Behning
Grad:
4 Kup-2
Började träna:
2016
Träningsgrupp: Grupp D
Namn: Linn Suzuki Eriksson
Grad:
4 Kup-2
Började träna:
2015
Träningsgrupp:
Grupp G
Namn: Susanna Jensen
Grad:
5 Kup
Började träna:
2019
Träningsgrupp: Grupp G
Namn: Tove Kronberg
Grad:
6 Kup-2
Började träna:
2017
Träningsgrupp: Grupp G
Namn: Astrid Kylén
Grad:
6 Kup-1
Började träna:
2018
Träningsgrupp: Grupp G
Namn: Malva Friman
Grad:
7 Kup-2
Började träna:
2019
Träningsgrupp: Grupp I