SCHEMALAGDA INSTRUKTÖRER
Namn: Swavek Dydiszko
Grad:
8 Dan

Började träna:
1972
Träningsgrupp: Vuxen, Vuxen Allmän & Ungdom
Namn: Petra Dydiszko
Grad:
6 Dan
Började träna:
1993
Träningsgrupp: Knattar A, B, C & Barn A, B, C samt Ungdom
  Namn: Anders Holm
Grad:
2 Dan
Började träna:
2006
Träningsgrupp: Självträning & Vuxen Allmän
Namn: Micael Gustafsson
Grad:
2 Dan
Började träna:
2012
Träningsgrupp: Ungdom, Vuxen Allmän & självträning
  Namn: Amanda Strömberg
Grad:
1 Dan
Började träna:
2006
Träningsgrupp: Knattar A, Barn B & A samt ungdom
Namn: Tilde Ericsson
Grad:
1 Dan
Började träna:
2008
Träningsgrupp: Knattar A, Barn B & A samt ungdom
EJ SCHEMALAGDA INSTRUKTÖRER - ERSÄTTARE
Namn: Mimmi Oskarsson
Grad:
6 Dan


Namn: Richard Holgersson
Grad:
2 Dan


   
ASSISTERANDE INSTRUKTÖRER / HJÄLPTRÄNARE
Namn: Ellen Andersson
Grad:
1 Kup
Började träna:
2010
Träningsgrupp: Knattar B
Namn: Emma Norlin
Grad:
1 Kup
Började träna:
2012
Träningsgrupp: Barn A
  Namn: Sofie Gustafsson
Grad:
1 Kup
Började träna:
2010
Träningsgrupp: Knattar A 
Namn: Amanda Kuusisto
Grad:
1 Kup
Började träna:
2011
Träningsgrupp: Barn B
  Namn: William Höök
Grad:
3 Kup-2
Började träna:
2012
Träningsgrupp: Barn B
  Namn: Augustas Povilaitis
Grad:
3 Kup-2
Började träna:
2013
Träningsgrupp: Barn B
Namn: Fredrik Haane
Grad:
3 Kup
Började träna:
2013
Träningsgrupp: Knattar A & Barn C
Namn: Elise Holgersson
Grad:
3 Kup-1
Började träna:
2014
Träningsgrupp: Barn A
Namn: Svea Bouma
Grad:
3 Kup-1
Började träna:
2014
Träningsgrupp: Barn A
Namn: Alice Thörnqvist
Grad:
4 Kup-2
Började träna:
2014
Träningsgrupp: Barn A