SCHEMALAGDA INSTRUKTÖRER
Namn: Swavek Dydiszko
Grad:
8 Dan

Började träna:
1972
Träningsgrupp: Vuxen, Vuxen Allmän och Ungdom
Namn: Petra Dydiszko
Grad:
5 Dan
Började träna:
1993
Träningsgrupp: Knattar A, B och C, Barn A, B, C samt Ungdom
  Namn: Anders Holm
Grad:
2 Dan
Började träna:
2006
Träningsgrupp: Självträning och Vuxen Allmän
  Namn: Amanda Strömberg
Grad:
1 Dan
Började träna:
2006
Träningsgrupp: Barn A
Namn: Tilde Ericsson
Grad:
1 Dan
Började träna:
2008
Träningsgrupp: Ungdom
Namn: Micael Gustafsson
Grad:
1 Dan
Började träna:
2012
Träningsgrupp: Ungdom, Vuxen Allmän och självträning
  Namn: Kim Holm
Grad:
2 Kup
Började träna:
2004
Träningsgrupp: Barn C
   
EJ SCHEMALAGDA INSTRUKTÖRER - ERSÄTTARE
Namn: Mimmi Oskarsson
Grad:
6 Dan


Namn: Richard Holgersson
Grad:
2 Dan


   
ASSISTERANDE INSTRUKTÖRER / HJÄLPTRÄNARE
Namn: Oliver Häggblom
Grad:
1 Kup
Började träna:
2008
Träningsgrupp: Knattar A
Namn: Ellen Andersson
Grad:
1 Kup
Började träna:
2010
Träningsgrupp: Knattar C
  Namn: Hjalmar Bouma
Grad:
2 Kup
Började träna:
2009
Träningsgrupp: Barn B
  Namn: Sofie Gustafsson
Grad:
1 Kup
Började träna:
2010
Träningsgrupp: Knattar A 
Namn: Simona Zoniuk
Grad:
1 Kup
Började träna:
2010
Träningsgrupp: Barn B
  Namn: William Höök
Grad:
3 Kup-1
Började träna:
2012
Träningsgrupp: Barn B
  Namn: Augustas Povilaitis
Grad:
3 Kup-1
Började träna:
2013
Träningsgrupp: Knattar A
Namn: Fredrik Haane
Grad:
3 Kup
Började träna:
2013
Träningsgrupp: Knattar A, B, C & Barn C, A
Namn: Amanda Kuusisto
Grad:
3 Kup
Började träna:
2011
Träningsgrupp: Barn A