2022

 JANUARI 
19 Terminsstart: Grupp D
24 Terminsstart: Grupp C & B
25 Terminsstart: Grupp A
27 Terminsstart: Grupp G
30 Föräldramöte: Grupp F
   
 FEBRUARI 
1 Terminsstart: Grupp H
2 Terminsstart: Grupp I
4 Terminsstart: Grupp J & F
14-20 Sportlov och träningsuppehåll i klubben
20 Årsmöte
   
 MARS 
   
   
 APRIL 
11-18 Påsklov och ingen träning i klubben.
   
 MAJ 
14 Tävling: STL och SM i Skövde
15 Tävling: Viking Cup Kids i Skövde
25 Sista anmälningsdag till vårens graderingar.
   
 JUNI 
11-12 Graderingsdagar för Grupp A, B och C.
13-17 Graderingsvecka Grupperna D, E, F, G, H I och J. Ingen ordinarie träning i klubben.
19 Sista dag att anmäla fortsatt träning hösten 2022.
20 Terminsavslutning för grupperna G och D.
Terminens sista träning för grupperna C och B.
21 Terminsavslutning för grupperna H och E.
Terminens sista träning för grupp A.
22 Terminensavslutning för grupperna I, J och F.
   
 JULI 
   
 AUGUSTI 
22 Föräldrautbildning: Grupp C, D och E
24 Terminsstart: Grupp C
25 Terminsstart: Grupp AB
29 Terminsstart: Grupp D
30 Terminsstart: Grupp E
   
 SEPTEMBER 
11 Föräldrautbildning: Grupp F, G, H, I och J
13 Terminsstart: Grupp H
14 Terminsstart: Grupp I
15 Terminsstart: Grupp G
16 Terminsstart: Grupp F och J
   
 OKTOBER 
31-4/11 Höstlov och ingen träning i klubben.
   
 NOVEMBER 
25 Sista anmälningsdag till höstens graderingar.
   
 DECEMBER 
1 Sista dag att anmäla fortsatt träning våren 2023.
3-4 Graderingsdagar för Grupp AB och C.
5-9 Graderingsvecka Grupperna D, E, F, G, H, I och J. Ingen ordinarie träning i klubben.
13 Terminsavslutning för grupp H.
14 Terminsavslutning för grupp I.
Terminens sista träning för grupperna C och D.
15 Terminsavslutning för grupperna G och E. Terminens sista träning för grupp AB.
16 Terminsavslutning för grupperna F och J.