2019

 JANUARI 
9 Terminsstart: Barn A & Ungdom
10 Terminsstart: Barn B & Vuxen
14 Terminsstart: Vuxen Allmän
   
 FEBRUARI 
11-15 Sportlov och träningsuppehåll i klubben
17 Föräldramöte för Barn C
17 Årsmöte
18 Terminsstart: Knattar B
19 Terminsstart: Knattar A
20 Terminsstart: Barn C
   
 MARS 
   
   
 APRIL 
15-22 Påsklov och ingen träning i klubben.
   
   
 MAJ 
15 Sista anmälningsdag till vårens graderingar.
 JUNI 
1 Graderingsläger och gradering för Ungdom och Vuxen.
1 Sista dag att anmäla fortsatt träning hösten 2019.
3-7 Graderingsvecka för knatte- och barngrupperna. Ingen ordinarie träning i klubben.
10 Terminsavslutning för Knattegrupperna kl. 16.30 och för Barngrupperna kl. 17.30.
Teminens sista träning för Ungdom och Vuxen Allmän.
11 Terminens sista träning för Vuxen
   
   
 JULI 
  Sommaruppehåll
   
 AUGUSTI 
   
   
 SEPTEMBER 
   
   
 OKTOBER 
   
   
 NOVEMBER 
   
 DECEMBER