2021

 JANUARI 
25 Terminsstart: Barn A & Ungdom
26 Terminsstart: Barn B
29 Terminsstart: Barn C & D
   
 FEBRUARI 
1 Terminsstart: Knattar B
2 Terminsstart: Knattar A
3 Terminsstart: Knattar C
15-19 Sportlov och träningsuppehåll i klubben
   
 MARS 
29-5/4 Påsklov och ingen träning i klubben.
31 Årsmöte
   
 APRIL 
   
 MAJ 
14 Sista anmälningsdag till vårens graderingar.
29-30 Graderingsdagar för ungdomsgruppen och vuxengrupperna
31-4/6 Graderingsvecka för knatte- och barngrupperna. Ingen ordinarie träning i klubben.
   
 JUNI 
10 Sista dag att anmäla fortsatt träning hösten 2021.
21 Terminsavslutning för Knattar B och Barn A.
Sista träningen för ungdom.
22 Terminsavslutning för Knattar A och Barn B.
Sista träningen för vuxen.
23 Terminsavslutning för Knattar C, Barn D och Barn C.
   
 JULI 
   
 AUGUSTI 
18 Terminsstart: Grupp B (fortsättare)
19 Terminsstart: Grupp A
22 Föräldrautbildning: Grupp D och E
25 Terminsstart: Grupp D och Grupp B (nybörjare)
26 Terminsstart: Grupp E
   
 SEPTEMBER 
12 Föräldrautbildning: Grupp F, G, H, I och J
13 Terminsstart: Grupp G
14 Terminsstart: Grupp H
15 Terminsstart: Grupp I
17 Terminsstart: Grupp F och J
   
 OKTOBER 
   
 NOVEMBER 
1-5 Höstlov och ingen träning i föreningen
   
 DECEMBER 
4-5 Graderingshelg för Grupp A, B och C.
6-10 Graderingsvecka för Grupp D, E, F, G, H, I och J.
10 Sista dag att anmäla fortsatt träning våren 2022.
13 Terminsavslutning: Grupp D och G
14 Terminsavslutning: Grupp E och H
15 Terminsavslutning: Grupp F, I och J
15 Sista träningen för Grupp B och C
16 Sista träningen för Grupp A