2021

 JANUARI 
25 Terminsstart: Barn A & Ungdom
26 Terminsstart: Barn B
29 Terminsstart: Barn C & D
   
 FEBRUARI 
1 Terminsstart: Knattar B
2 Terminsstart: Knattar A
3 Terminsstart: Knattar C
15-19 Sportlov och träningsuppehåll i klubben
   
 MARS 
29-5/4 Påsklov och ingen träning i klubben.
31 Årsmöte
   
 APRIL 
   
 MAJ 
14 Sista anmälningsdag till vårens graderingar.
29-30 Graderingsdagar för ungdomsgruppen och vuxengrupperna
31-4/6 Graderingsvecka för knatte- och barngrupperna. Ingen ordinarie träning i klubben.
   
 JUNI 
10 Sista dag att anmäla fortsatt träning hösten 2021.
21 Terminsavslutning för Knattar B och Barn A.
Sista träningen för ungdom.
22 Terminsavslutning för Knattar A och Barn B.
Sista träningen för vuxen.
23 Terminsavslutning för Knattar C, Barn D och Barn C.
   
 JULI 
   
 AUGUSTI 
   
 SEPTEMBER 
   
 OKTOBER 
   
 NOVEMBER 
   
 DECEMBER