OBS! Pga rådande samhällssituation och smittspridning av viruset COVID -19 har föreningen abpassad träning. Information har skickats via mejl till samtliga medlemmar.


Observera att startdatum för de olika grupperna varierar.
Se
kalendariet för ytterligare information.

Information om fredagarnas inriktade pass kommer att ges information om i klubben i samband med träningen samt anslås på anslagtavlorna i träningslokalen.