OBS! Pga rådande samhällssituation och smittspridning av viruset COVID -19 har föreningen anpassad träning. Information har skickats via mejl till samtliga medlemmar.

Observera att startdatum för de olika grupperna varierar.
Se
kalendariet för ytterligare information.