Träningsschemat för hösten 2017 kan laddas ner här >>

Observera att startdatum för de olika grupperna varierar.
Se
kalendariet för ytterligare information.

Information om fredagarnas inriktade pass kommer att ges information om i klubben i samband med träningen samt anslås på anslagtavlorna i träningslokalen.