Träningsschemat för våren 2019 kan laddas ner här>>>

Observera att startdatum för de olika grupperna varierar.
Se
kalendariet för ytterligare information.

Information om fredagarnas inriktade pass kommer att ges information om i klubben i samband med träningen samt anslås på anslagtavlorna i träningslokalen.